De Korintische Bouworde

De Korinthische bouworde is de jongste van de drie Griekse bouworden.

Deze bouwstijl is afkomstig uit Korinthië in 300 V.C en werd gebruikt tot 150 V.C , ze kende echter een zeer grote verspreiding in het romeinse tijdperk en  kwam voornamelijk voor in Klein-Azië.

Volgens Vitruvius (een romeinse schrijver) was de Korinthische bouworde uitgevonden door Callimachus (Griekse beeldhouwer, architect en edelsmid) die een grafgift zag op het graf van een jong meisje, het was een mandje met wat van haar speelgoed met een tegel er overheen om het te beschermen tegen het weer, een acanthusplant had zijn bladeren door de tegel geboord, en dit inspireerde hem tot de vormgeving van het Korinthische Kapiteel

De Korinthische bouworde is een voortzetting van de Ionische bouworde.

Er is ook amper verschil tussen de Korinthische bouwstijl en de Ionische en Dorische.

Kenmerken

Zuilen: De kapitelen van Korinthische zuilen zijn zeer gedetailleerd en uitbundig versierd met kransen van acanthusbladeren en ondersteunen de helices of kleine voluten, de kern is klokvormig en heeft krullen die ontleend zijn aan de Ionische orde maar herleid tot diagonaal geplaatste krulletjes op de hoeken.

Het toegepaste type kapiteel is bladwerkkapiteel en tegelijk ook een voluutkapiteel.

De Korinthische zuilen zijn ook de dunste, en meest gedecoreerde.

Treden: Er zijn meestal 3 treden tot de tempel, de Crepidoma, de bovenste heet de stylobaat, deze eronder stereobaten.

Hoofdgestel: De Korinthische tempels hebben als hoofdgestel meestal een Ionische, met gebeeldhouwd fries en tandlijst, of soms een Dorische met metopen en trigliefen.

[su_spoiler title=”Onderdelen van de Korinthische zuil”][1] fronton (gevelveld) ~ [2] acroterium ~ [3] sima of cinaas (schuine gootlijst) ~ [4] Giessen (horizontale kroonlijst) ~ [6] tandlijst ~ [7] fries (met doorlopend beeldhouwwerk) ~ [13] architraaf (in de hoogte verdeeld in 3 dokoi of horizontale balken) ~ [14] kapiteel (met [20] en [22]) ~ [17] zuilschacht ~ [18] cannelure (met vlakke naad) ~ [19] stylobaat ~ [20] voluut ~ [22] “mandje” (met gestileerde acanthusbladeren) ~ [23] zuilbasement (met [24]) ~ [24] torus (bolle sierring) of scotia (holle sierring) [/su_spoiler]

Dorische-zuil-261x1024

De onderdelen van een Korinthische zuil

 

Bekende bouwwerken

[su_heading]Griekenland[/su_heading]

Olympian zeus

Tempel van de olympische zeus

[su_spoiler title=”Tempel van de Olympische Zeus”] Het is de grootste tempel in Griekenland, gewijd aan Zeus. Er werden al sinds de prehistorie goden vereerd.

Peisistratos de jongere begon aan de constructie van de tempel maar moest deze na een jaar stoppen omdat de tiran Hippias in ballingschap ging.

De tempel bleef 400 jaar onafgewerkt totdat Antiochus IV Epiphanes de bouw hervatte die het ontwerp volgde van de Romeinse architect Corstius die de Dorische stijl verving voor de Korinthische, uiteindelijk werd ze voltooid na 50 jaar onder keizer Hadrianus.

[su_photo_panel shadow=”0px 1px 2px #eeeeee” text_align=”center” photo=”http://82.196.0.172/tempels/wp-content/uploads/sites/2/2014/05/PlattegrondZus.png”]Plattegrond van de tempel van de olympische Zeus[/su_photo_panel]

Beschrijving:

De tempel staat op een kunstmatig terras van vierkante stenen, in totaal waren er 104 zuilen, waarvan er nu nog 15 over zijn, volgens Pausanias (een Griekse schrijver) stond er een gigantisch beeld van Zeus in de tempel en 4 beelden van Hadrianus voor de tempel. [/su_spoiler]

Lysicrates

Monument van Lysicrates

[su_spoiler title=”Het Monument van Lysicrates”] Opgericht in 335 of 334 V.C, door de choreeg (rijke burger die onkosten bij toneel subsidieert als alternatieve vorm van belastingen) Lysicrates omdat het jongerenkoor dat hij sponsorde de eerste plaats had gewonnen bij een wedstrijd.

De ronde structuur op het voetstuk is 6,5 meter hoog en 2,8 meter breed, het is het oudste Korinthisch bouwwerk in Athene, het monument werd gebouwd aan de kant van de weg die leid tot het theater van Dionysus aan wie het is opgedragen.

Op het fries van het monument is de god Dionysus afgebeeld terwijl die piraten in dolfijnen verandert.[/su_spoiler]

[su_heading]Rome[/su_heading]

Pantheon rome

Pantheon in Rome

[su_spoiler title=”Pantheon Rome”] Het pantheon in Rome werd gebouwd in opdracht van keizer Hadrianus in de 1ste Eeuw V.C.

Het is een tempel voor alle goden en is een van de meest indrukwekkende en best bewaard gebleven bouwwerken in Rome.

Sinds de 7de Eeuw wordt het gebruikt als een kerk.

De architect die het Pantheon ontwierp is onbekend.

M. Agrippa L.F. Cos. Tertium. Fecit

– Marcus Agrippa, zoon van Lucius, in zijn derde consulaat, maakte dit.

[su_photo_panel shadow=”0px 1px 2px #eeeeee” text_align=”center” photo=”http://82.196.0.172/tempels/wp-content/uploads/sites/2/2014/05/Pantheon-Rome-Plattegrond.gif”]Doorsnede en plattegrond van het Pantheon, zuilengalerijen vooraan en een kolossale koepel.[/su_photo_panel] [/su_spoiler]

[su_heading]Frankrijk[/su_heading]

Maison carree

Maison Carrée, Nimes

[su_spoiler title=”Maison Carrée”] Deze Romeinse tempel is gebouwd door Agrippa, ter ere van Caius en Lucius, zijn zonen en erfgenamen van Augustus die beiden erg jong stierven.

Het staat op de zuidkant van het forum en rust op een podium dat bijna 3 meter hoog is. Het werd gebouwd van lokale kalksteen, maar de Architect en werklieden kwamen ongetwijfeld uit Rome.

De portiek is bijna een derde van de volledige lengte.

[su_photo_panel shadow=”0px 1px 2px #eeeeee” text_align=”center” photo=”http://82.196.0.172/tempels/wp-content/uploads/sites/2/2014/05/Plattegrond-nimes.png”]Plattegrond van de tempel van het Maison Carrée in Nimes[/su_photo_panel]

[/su_spoiler]

Collone de juilliet

La colonne de Juillet

[su_spoiler title=”La colonne de Juillet”] La colonne de Juillet of the july column is een monument dat in het midden van la place de la bastille staat om de revolutie van 1830 te herdenken.

In 1792 werd de stenen fundatie gelegd voor het monument maar verder kwam er niets.

Het werd ontworpen door de architect Jean-Antoine Alavoine.

De Colonne de Juillet bestaat uit eenentwintig gegoten bronzen trommels , met een gewicht van meer dan 74.000 kilogram, het is 47 meter hoog.

Binnenin is er een wenteltrap, het monument rust op een basis van marmer met bronzen bas-reliëf (weinig hoogteverschil). [/su_spoiler]

[su_heading]Portugal[/su_heading]

templo de diana

Templo de Diana, Évora

[su_spoiler title=”La colonne de Juillet”] De romeinse tempel van Diana in Évora, Portugal is een tempel niet gewijd aan de godin Diana, een fout verspreid door een 17de eeuwse priester, maar aan keizer Augustus.

De tempel staat op de lijst van werelderfgoeden van UNESCO.

Hij werd vernietigd in de 5de eeuw toen Portugal werd binnengevallen door Germaanse volkeren maar is gerestaureerd door de Italiaanse architect Giuseppe Cinatti.

Het origineel was te vergelijken met het Maison Carrée in Nimes.

Het podium van de tempel bestaat uit granieten blokken en is nog intact.

De portiek die naar de ingang van de tempel lijdt had zes korinthische zuilen, maar aan de zuidkant staan de enige Korinthische zuilen die vandaag nog overblijven. [/su_spoiler]

Architecten

[su_icon icon=”icon: male”][/su_icon] Callimachus

Callimachus werd niet als de beste of meest verfijnde architect beschouwd maar wel als een van de slimste en creatieve, hij had de bijnaam “catatexitechnus”, vaak vertaald als Perfectionist.

Er is niks bekend van Callimachus leven vroege leven of studies.

Er is niet veel bekend over aan wat hij precies heeft aan gewerkt maar uit teksten heeft men kunnen afleiden dat hij meegewerkt heeft aan de tempel van Athena Nike bovenop het acropolis in Athene

Hij is ook de grondlegger van de Korinthische bouworde.

Verder zijn er geen bekende architecten die de Korinthische  bouwstijl toepassen.

[su_divider text=”Terug naar boven”]

1 reactie

Laat een reactie achter